Privatumo politika

Mes Clean UP esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų – Mūsų klientų – bei kitų duomenų subjektų ) asmens duomenų apsaugą, todėl, atlikdami asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis bei imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.
 
Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, adresu, telefono numeriu ar kt.). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, Mums reikia tam tikrų asmens duomenų. Clean UP įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kada ir kaip renkame Jūsų informaciją?

Asmeninę informaciją renkame šiais atvejais:
• kai klientams teikiame paslaugas;
• kai užsisakote paslaugas iš mūsų;
• kai naudojate mūsų interneto svetainę www.cleanup.lt;
• kai kreipiatės į mus su skundu ar paklausimu;
• kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose.

Kokią informaciją renkame?

 Informacija, kurią mums teikiate.

Kai kreipiatės norėdami užsakyti mūsų paslaugas, mes prašome, kad pateiktumėte tikslią ir būtiną informaciją, reikalingą atsakyti į Jūsų užklausą. Kai pateikiame savo asmeninę informaciją mums, mes ją naudojame tikslais, nurodytais duomenų gavimo metu arba tikslais, kurie akivaizdūs, atsižvelgiant į duomenų rinkimo kontekstą.

Teikdami aukščiau nurodytas paslaugas savo klientams, galime rinkti asmeninę informaciją, tokią kaip:
• kontaktiniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
• pageidavimai bendravimui, pvz., informacija apie tai, kokius naujienlaiškius norite gauti;
• kita reikšminga informacija, pvz., užimamos pareigos, kalba, pašto kodas, vietovė ir laiko zona, kurioje gyvenate.

Mes nerenkame jokių ypatingų asmens duomenų, nebent tai būtina. Ypatingi asmens duomenys apima duomenis, susijusius su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu.

Jeigu pateikiate mums savo ypatingus asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad suprantate savo veiksmus ir duodate aiškų sutikimą tokius duomenis rinkti, naudoti ir teikti tretiesiems asmenims šiame Pranešime nurodytais tikslais. Jeigu mums teikiate asmeninę informaciją apie kitus asmenis, tokius kaip Jūsų darbuotojus ar priklausomus asmenis, Jūs privalote gauti jų sutikimą prieš teikdami šią informaciją mums.

Socialiniai tinklai

Jūs galite susisiekti su mumis naudojantis socialiniais tinklais arba remiantis socialinių tinklų integracija mūsų svetainėje. Kai susisiekiate su mumis trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose ar naudojatės svetainėje integruotomis socialinių tinklų funkcijomis, suteikiate mums prieigą prie tam tikros Jūsų paskyros socialiniuose tinkluose informacijos (pvz., vardas, el. pašto adresas, nuotrauka, lytis, gimimo data, pranešimai ar mėgstami puslapiai).

Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis socialiniuose tinkluose ar naudodamiesi socialinių tinklų integracija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta internete viešai. Kai kuriuose socialiniuose tinkluose Jūs galite kontroliuoti, kokia Jūsų skelbiama informacija yra viešinama.

 Kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją?

Žemiau pateiktas Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslų apibendrinimas. Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją renkame kiekvienos mūsų teikiamos paslaugos atveju, taip pat informacija apie duomenų rinkimo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikta žemiau.

Teikiant paslaugas savo klientams.

Mes tvarkome asmeninę klientų pateiktą informaciją siekiant teikti mūsų profesionalias svetainių kurimų paslaugas. Konkretus jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslas priklauso nuo teikiamų paslaugų rūšies ir apimties, taip pat taikomų įstatymų, reguliacinių gairių ir profesinių standartų. Galime tvarkyti Jūsų duomenis ir tais atvejais, kai į mus kaip klientas kreipiasi juridinis asmuo, tais atvejais, kai Jūs esate kliento darbuotojas ar kitaip susijęs su klientu. Tokiu atveju klientas privalo užtikrinti, kad Jūs esate informuotas apie Jūsų asmeninės informacijos perdavimą mums arba mūsų paslaugų teikėjams ir verslo partneriams.

Klientų užklausų administravimas.

Mes tvarkome asmeninę mūsų klientų ir jų atstovų informaciją siekiant:
• atlikti tapatybės identifikavimo ir patikrinimo procedūras prieš pradedant paslaugų teikimą;
• komunikuoti su klientu, teikti paslaugas ir jas administruoti, bei užtikrinti apmokėjimą už paslaugas;
• tvarkyti klientų skundus ir paklausimus.

Bendravimas su klientais ir potencialiais klientais bei reklaminių pranešimų siuntimas.

Mes tvarkome asmeninę mūsų klientų ir jų atstovų informaciją siekiant:
• komunikuoti su klientais dėl vykdomų, planuojamų ar siūlomų paslaugų;
• siųsti klientams naujienlaiškius, naudingą informaciją, reklamines žinutes ir kitą rinkodaros komunikaciją;
• pakviesti klientus į renginius (arba rengti bei administruoti tokius renginius).

Kiek laiko mes saugome asmeninę informaciją?

Laikotarpis, kurį mes saugome Jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo duomenų gavimo tikslo bei duomenų kategorijų. Mes Jūsų asmeninę informaciją saugome ne ilgiau negu tai reikalinga tikslams, numatytiems šame Pranešime, išskyrus atvejus, kai ilgesnis saugojimo laikotarpis numatytas teisės aktuose. Mes įgyvendinome tinkamas priemones, skirtas laiku, saugiai ir nuosekliai sunaikinti Jūsų asmeninę informaciją, kai ši informacija nebėra reikalinga.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmeninę informaciją galime saugoti ilgesnį laikotarpį, kad turėtume tikslią informaciją apie Jūsų santykius su mumis, siekiant spręsti potencialius skundus ir ginčus, arba jeigu pagrįstai manome, jog egzistuoja teisminio ginčo grėsmė, susijusi su Jūsų asmenine informacija arba santykiais su mumis.

Susisiekite su mumis

Jeigu turite pageidavimų, nusiskundimų ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@cleanup.lt

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

Pirkinių krepšelis

0
image/svg+xml

Krepšelyje nėra produktų.

Tęsti apsipirkimą
lt_LTLithuanian